Vardagspsykologi kan hjälpa dig att skaffa arbetslust

Ibland kan vardagen göra sig påmind och man känner hur allting bara blir jobbigare och tyngre. Då är det hög tid för lite vardagspsykologi.

Vardagspsykologi kan hjälpa dig skapa harmoni och frid i ditt liv. Psykologi är läran om själen eller självvetenskap och ordet kan man spåra tillbaka till 1500talet Det är med andra ord väldigt svårt att veta om man inte sätter sig in i det.

vardagspsykologi

Människor har behov, det är inget konstigt utan det är, männskligt. Grundläggande psykologiska behov gäller i och på arbetsplatsen. Det är viktigt att man känner att man tillhör sitt team i arbetet och att man inte känner det finns risken att man mår dåligt och inte bidra till sin fulla potential. Det finns även andra faktorer som bidra som att känna att man bidrar på sin arbetsplats och att man får beröm om man gör någonting bra en form av bekräftelse.

Hur uppnår man då dessa behov? Jo det finns ett par tips som man kan arbeta med.
En sak man kan göra är att skapa tillhörighet till sina uppgifter. Prata med dina arbetskollegor så du och de förstår dina uppgifter, på så vis så slipper det uppstå problem längre fram och du vet vad du ska jobba med.Lyssna på alla i samtalet och låt alla komma till tals och att förklara att alla frågor är tillåtna. Man kan också låta alla i sin arbetsgrupp förklara vad de jobbar med och hur de bidra med det gemensamma målet. Då känner man att man är en enhet som strävar mot samma mål.
Använd även bekräftelse, är du en ledare i en grupp så är det viktigt att ge feedback och eventuella förslag på hur arbetet kan effektiviseras samt förbättras. På så vis så visar du att du lyssnar på dina medarbetare och att du bryr dig.som chef.