Vuxenutbildningar

Olika typer av vuxenutbildningar

Det finns flera olika typer av vuxenutbildningar runt om i landet. Det finns både statliga och kommunala utbildningar (Komvux). Vidare finns det grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning, vuxenutbildning för människor med särskilda behov etc. Den grundläggande vuxenutbildningen kan jämföras med den nioåriga grundskolan medan den gymnasiala vuxenutbildningen motsvarar den utbildning som annars undervisas på gymnasiet. På utbildningen får du betyg efter varje avslutad kurs. Många av dem som läser på Komvux gör det för att få behörighet inför högskolan eller universitet. Samtliga högskolor och universitet kräver slutbetyg.

En skola

Gå en vuxenutbildning

För att anmäla sig till någon typ av vuxenutbildning ska man vända sig till sin hemkommun. Den grundläggande vuxenutbildningen är även till för dem som är i behov av grundläggande träning i att skriva, räkna samt läsa. Utbildningen vänder sig även till dem som är i behov av att repetera ämnen från de senare åren i grundskolan. Grundläggande vuxenutbildningar finns både som kurspaket och fristående kurser. Det går även att kombinera den grundläggande vuxenutbildningen med gymnasiekurser. Samtliga kurser har en kursplan där både betygskriterier och mål beskrivs noggrant. Majoriteten av kurserna har kursplaner som är nationellt fastställda, men det finns även kursplaner som är lokalt fastställda av kommunen. Samtliga grundläggande vuxenutbildningar är gratis ifall du går på den som finns i din hemkommun. Du har även rätt att söka studiemedel via CSN.