Universitet

Universitet i Sverige

Det finns mängder av olika universitet som är utspridda över hela världen. I Sverige är universitet tillsammans med högskolor de högsta inrättningarna för utbildning och forskning i Sverige. Sverige har minst ett universitet eller en högskola i varje län. Skillnaden mellan universitet och högskola är att universitet erhåller rätten att ge examen i forskarutbildning. För att komma runt examensrätten brukar högskolor och universitet inleda ett samarbete.

Ett universitet.

Behörighet

De som söker in till universitetet behöver uppfylla särskilda krav för att få gå där. Vilken behörighet som krävs beror på vilken typ av program som det gäller. Vissa kurser kräver endast förkunskaper på gymnasial nivå medan andra kräver att man har läst ett visst antal högskolepoäng innan. Alla universitet kräver att man har fullständiga gymnasiebetyg. Det är en stor skillnad på att studera på universitet från att gå i gymnasiet. Universitet ställer höga krav på att man tar eget ansvar och planerar sin egna studietid och liknande.

Historia

Grunden till den moderna universitetsformen lades under 1800-talet. Universiteten hade starka influenser från Tyskland. År 1999 beslutade regeringen att högskolorna i Växjö, Karlstad samt Örebro ska räknas som universitet. Några av Sveriges universitet är Karolinska institutet, Kungliga Tekniska högskolan (KTH), Linköpings universitet, Lunds universitet, Mittuniversitetet etc.