Studera utomlands

Hur du går tillväga

Det blir allt populärare att studera utomlands och årligen åker omkring 25 000 studenter från Sverige för att studera utomlands. När du ska studera utomlands finns det flera saker att tänka på innan du reser iväg. Först och främst ska du överväga vilket land samt stad som du vill studera i samt vad det är du vill läsa för ämnen. För att göra det enkelt för dig kan du välja att vara delaktig i ett utbytesprogram via en organisation, högskola eller universitet. Ett annat alternativ är att du ordnar med dina utlandsstudier på egen hand. Ytterligare ett alternativ är att du kan praktisera i ett annat land via en högskole- eller universitetsutbildning i Sverige.

En jordglob och en trave böcker.

Utbytesprogram

För att kunna vara delaktig i ett utbytesprogram krävs det att du redan är student på en högskola eller universitet i Sverige. När du studerar inom ett utbytesprogram räknas det in som en del av din utbildning i Sverige vilket dessutom ger svenska högskolepoäng. Några fördelar med utbytesprogram är att du får hjälp med alla praktiska detaljer samtidigt som du inte behöver betala någon terminsavgift till den utländska skolan. Däremot kan du endast välja bland de utbildningar som den svenska högskolan eller universitetet samarbetar med.

Ordna på egen hand

Ifall du istället väljer att själv ordna med dina utlandsstudier ökar valmöjligheterna enormt och du kan välja universitet över hela världen. Vid utomlandsstudier på egen hand har du fortfarande rätt till studiemedel, dock finns det flera regler att följa. Ifall du studerar utanför EU krävs det att du studerar på heltid. Utbildningen behöver dessutom sträcka sig över minst tre veckor inom EU samt tretton veckor utanför EU. Slutligen krävs det att utbildningen leder till examen eller att den avslutas med ett prov samt att utbildningen är godkänd av CSN eller Högskoleverket.