Sjukvårdsutbildning

Via yrkeshögskola

Det finns flera olika typer av sjukvårdsutbildningar runt om i landet. Exempelvis kan du välja att läsa en sjukvårdsutbildning vid en yrkeshögskola. Utbildningen pågår oftast under ett till två år samt ger en examen. Några utbildningar inom sjukvård som vanligen finns på yrkeshögskolor är medicinutbildning, apotekarutbildning, obduktionsteknikerutbildning, tandsköterskeutbildning etc.

Två tandläkare.

På högskola eller komvux

Du kan även välja att läsa vid en högskola där programmen oftast omfattar tre eller fyra år och ger en magister- eller kandidatexamen. Det finns även sjukvårdsutbildningar på Komvux där utbildningen har samma kursplan samt läroplan som gymnasieskolan. På denna utbildning är det studenten själv som väljer studietakten tillsammans med studie- och yrkesvägledaren.

Behörighet

För att vara berättigad studiemedel måste utbildningen vara förberedande att ge legitimation eller en skyddad yrkestitel i Sverige. Utbildningen ska även ge behörighet till den kompletterande utbildningen som gör att man ska kunna utöva yrket i Sverige. Du är berättigad studiemedel om du går någon utbildning som leder till något av dessa yrken: barnmorska, apotekare, dietist, biomedicinsk analytiker, läkare, kiropraktor, tandläkare etc. Några exempel på utbildningar där man inte blir berättigad studiemedel är kinesologi, akupunktur, shiatsu etc.