Högskola

Det finns flera av olika högskolor runt om i Sverige. Högskolan är en vidareutbildning efter gymnasiet och för att kunna börja på en högskola krävs det fullständiga slutbetyg från gymnasiet. Det är många som tror att de inte kommer att klara av att plugga på högskolan och att det är alldeles för svårt. I själva verket klarar de allra flesta högskolan galant. Men det passar dock inte alla och då kanske man behöver tänka om och komma på någonting annat istället.

Studera på högskola

Att studera på högskolan är en relativt stor omställning från att gå i gymnasiet. Många upplever högskolan som positiv och att den ger en större frihet. Det viktigaste att tänka på när man går på högskolan är att ta eget ansvar. Det är viktigt att kunna planera sin studietid och heltidsstudier beräknas ta omkring 40 timmar i veckan. Du kommer även få ta reda på det mesta själv och styra över när och hur du ska plugga. I många fall är föreläsningarna frivilliga. Din klass kommer bestå av människor i olika åldrar där en del kan vara uppemot 40 år. Man får inte längre någon skolmat utan får ta med sig hemifrån eller köpa något i lunchrestaurangen.

Utbildningar och kurser

Innan kursstart skickas vanligen informationsmaterial ut till samtliga som blivit antagna. Alla utbildningar som man läser vid en högskola är uppbyggda av kurser. Kursernas längd varierar och kan vara allt från några veckor till mer än ett år. Ett helt studieår på högskolan består av 40 veckor som är indelade i en hösttermin samt en vårtermin. Heltidsstudier omfattar 60 högskolepoäng per år. Vanligen startar utbildningen i början av hösten men det finns de utbildningar som startar på vårterminen. Höstterminen börjar vanligtvis i slutet av augusti medan vårterminen vanligen börjar vid januaris slut samt sommarkurserna någon gång i juni.

En högskola

På högskolan kan du välja mellan att läsa ett program eller enstaka kurser. Du kan även sätta ihop ditt egna program av enskilda kurser och få en generell examen. Det finns kurser för alla och några av alla de som finns är statsvetenskap, drama, friluftsliv, religionshistoria, psykologi, nationalekonomi, konfliktkunskap etc. För att komma in på ett program krävs det att du har ett visst snittbetyg som skiljer sig mellan programmen. Om du inte kommer inte på dina betyg så kan du pröva att göra högskoleprovet och komma in på så sätt. För att komma in på ett program eller en kurs krävs det även många gånger en viss behörighet.