Folkhögskolor

Det finns flera folkhögskolor runt om i Sverige med olika inriktningar. Folkhögskolor är en annorlunda skolform där varje folkhögskola själv bestämmer över sin kursplan, vilka kurser som ska finnas och vad dem ska innehålla. Denna typ av skola fokuserar på de studerandes förkunskaper, behov samt erfarenheter. De flesta folkhögskolor har ett internat där de studerande kan bo vilket ofta ger en stark gemenskap. Många gånger bor man med människor som kommer från olika kurser för att lättare lära känna fler människor på skolan än dem från klassen eller studiegruppen. En folkhögskola vänder sig främst till de som är över arton år, olika skolor har olika åldersgränser.

En folkhögskola.

Historia

År 1844 grundade världens första folkhögskola i Danmark medan de i Sverige grundades några år senare år 1868. I Sverige finns det idag 150 olika folkhögskolor. Många folkhögskolor har kurser som är speciellt anpassade efter de med fiktionshinder. Skolorna erbjuder en speciellt utformad utbildning i en social samt passande miljö. Varje folkhögskola ansvarar för sin egen antagning av studerande. De flesta skolor har en ansökningsblankett som måste fyllas i.

Kurser

På en folkhögskola kan man läsa olika typer av kurser eller program. Dels kan du läsa behörighetsgivande kurser (allmänna kurser) som man annars kan studera på Komvux . Dessa kurser motsvarar de kurser som man annars läser i grundskolan eller på gymnasiet. Genom att läsa dessa kurser får du inga betyg utan istället får du ett intyg som ger dig en grundläggande behörighet för högskolan. På folkhögskolor finns även profilkurser som kräver tre år på gymnasial nivå. Dessa kursers inriktning är många gånger unika för folkhögskolan.

På en folkhögskola kan du även läsa någon sorts yrkesutbildning. De flesta av dessa utbildningar kräver att man har fullföljt gymnasiet. Några exempel på olika yrkesutbildningar är teckenspråkstolkutbildning, fritidsledarutbildning, kantorsutbildning, journalistutbildning etc. Slutligen kan du även läsa sommar- , helg- eller veckokurser på en folkhögskola.