Distanskurser

Distanskurser är de kurser som du plugga på distans det vill säga hemifrån.

Ett trettiotal högskolor och universitet erbjuder denna typ av kurser och utbudet har expanderat något enormt och växer fortfarande. Det finns mängder av olika anledningar till att studenter väljer att läsa på distans. Det kan vara bra att läsa på detta sätt om man exempelvis har barn hemma och ingen möjlighet att vara mycket hemifrån. På grund av detta är det vanligt bland äldre studenter att enbart läsa på distans, det är även fler kvinnor än män som väljer att läsa på distans. En ytterligare anledning kan vara att man jobbar och vill kunna studera samtidigt eller att man vill komplettera respektive avsluta sin utbildning då finns det distanskurser som distanskurs i företagsekonomi. Perfekt för dig som vill starta eget. Du kanske vill satsa på att ta en Certifierad Redovisningsekonom utbildning? De flesta studenter som väljer denna studieform läser kurser som är fristående.

En öppen bok och en penna.

Studera på distans

För att klara av att läsa på distans måste man ha disciplin och göra det man ska och inte låta andra saker komma emellan. En del tycker det passar dem bättre att plugga på distans eftersom de får styra över mycket själv. Det är dock viktigt att tänka på att en heltidskurs innebär att du ska studera omkring 40 timmar varje vecka. En viktigt nackdel med den här studieformen är att man till stor del eller att man helt missar den sociala biten som man annars får i ett klassrum. Det är dessutom lättare att det uppstår missförstånd mellan elev och lärare eftersom man endast talas vid via telefon eller mejl.

 

 

Upplägg

Distansutbildningar kan se ut på flera olika sätt. En del kurser baseras helt på nätet eller webben vilket leder till att studenten inte behöver åka till själva skolan. Medan andra kurser har obligatoriska möten. När du studerar på distans har du alltid tillgång till ett lärcentrum där du kan få handledning, tillgång till datorer och skrivare etc. Många gånger kan du även skriva salstentor på ett lärcentrum. De flesta distansutbildningar kräver att du har tillgång till en dator med internet. Det finns även de kurser som kräver att läraren och studenten ska kunna hålla kontakter via en webbkamera som man fäster ovanpå datorn, detta gör att du kan se dina lärare samt kurskamrater. Högskolor och universitet använder olika lärplattformar där du kan få tag i klasslistor, arbetsuppgifter, diskussionsforum samt grupparbeten.