Volontärarbete

Genom att åka iväg och volontärarbeta får du erfarenheter och minnen för livet. Som volontär åker man iväg till ett annat land och arbetar vid något slags hjälpprojekt utan att få pengar för det. Du får ta del av en ny kultur samtidigt som du jobbar för någonting bra. Det finns mängder av olika volontärarbeten. Några exempel på olika volontärarbeten är att hjälpa fattiga barn att lära sig läsa och skriva, rädda utrotningshotade djurarter samt hjälpa dem att få ett bättre liv, hjälpa till med att bygga upp byar som blivit förstörda efter översvämningar eller jordbävningar. Volontärarbetet kan pågå i allt från några veckor till flera år. De arbeten som utförs under en kortare tid kräver många gånger ingen utbildning eller erfarenhet vilket många längre volontärarbeten kräver.

Volontärarbete.

Arbeta med känsla

Volontärarbeten kräver många gånger ett hårt arbete som utförs under svåra förhållanden. Du får däremot lära känna många nya människor och du kommer dessutom känna dig stolt över att kunna tillföra något samt göra viktig insats. Ifall du vill jobba med att hjälpa människor kan du jobba på ett barnhem, ungdomscentra, härbärgen etc. Du kan även jobba som volontär på sjukstugor eller sjukhus med att hjälpa till de utbildade sköterskorna. Brinner du för miljön kan du välja att volontärarbeta med att sanera förorenade områden, plantera träd eller liknande.

Så blir du volontärarbetare

Vill du jobba som volontär kan du anmäla dig via en organisation eller förmedling. De olika organisationerna arbetar med olika slags projekt och har olika inriktningar. En del organisationer är endast inriktade på ett land samt en typ av arbete medan andra riktar in sig på länder i hela världen och har mängder av olika projekt. Några av alla volontärorganisationer är Blueberry World Wide, Earthwatch, Global Volunteers, Läkare utan gränser etc. De flesta organisationer kräver att du ska vara minst 18 år och i vissa fall måste du vara över 25 år.