Rekrytering

Rekrytering går ut på att söka personer som ska utföra något sorts arbete eller uppgift. Rekrytering är någonting som sker i en process. Först och främst behöver företaget göra en så kallad behovsanalys samt kompetensprofil för att ta reda på om man behöver rekrytera samt vilken kompetens som är nödvändig bland sökande. Nästa steg företaget ska göra är att annonsera om arbetskraft och därefter ta emot ansökningar och göra ett första urval. När det första urvalet har gjorts är det dags att kalla in de sökande till intervjuer. Efter intervjuerna kollas referenser och det andra och sista urvalet görs. Slutligen kommer de båda parterna överens om anställningsavtal samt anställningsvillkor.

Personer som väntar på svar från arbetsgivare.

Rekryteringsföretag

Många gånger är det själva företaget eller organisationen som utför rekryteringen men i vissa fall tar de hjälp av rekryteringsföretag, bemanningsföretag eller headhunters. De flesta rekryteringsföretag visar sina uppdrag på internet genom att lägga ut annonser på olika platsannonseringssajter. I Sverige finns det flera olika bemanningsföretag varav en del dessutom ägnar sig åt rekrytering. De rekryteringsföretag som riktar in sig på företagsledare, chefer eller specialister som är högt kvalificerad benämns som Headhunter-firmor.