Bemanning

Bemanningsföretag

Bemanningsföretaget förser ofta sina anställda med passande arbetskläder då det kan vara mycket varierade arbetsuppgifter över en månad.

Det finns mängder av olika bemanningsföretag som hyr ut arbetskraft till andra företag. Några av de största bemanningsföretagen i världen är Manpower, Adecco, Kelly Services samt Randstad. De företag som hyr ut personal som är högt utbildade inom ett visst område kallas vanligen för konsultföretag. Medan de företag som som endast matchar företag med arbetssökande kallas för arbetsförmedling.

Bemanningsföretag är ett samlingsbegrepp för de företag som ägnar sig åt bemanning, rekrytering samt omställning. Vid rekrytering tar bemanningsföretaget hand om rekryteringsprocessen åt kundföretaget. Vid omställning ser bemanningsföretaget till att omplacera kundföretagets anställda antingen inom själva företaget eller inom övriga företag.

 

Bemanning.

Regler

Det var under 1990-talet som bemanningsbranschen expanderade och har sedan dess fortsatt växa. År 2010 var mer än 48 000 människor anställda på något av de 35 största bemanningsföretagen. Enligt lag får arbetstagaren inte förhindras från att anställas på kundföretaget som den hyrs ut till. Dessutom får arbetstagaren inte hyras ut till förre uppdragsgivare förrän sex månader efter uppsägning. Både anställningsförhållande och lön bestäms enligt kollektivavtalet.