Affärsutveckling

Funktion

Affärsutveckling går ut på att man utvecklar en verksamhets affärsdrivande. Man pratar ofta om affärsutveckling vid företagskriser, förnyelseprocesser, nystartade företag eller när verksamheten stöter på olika utmaningar. Idag är det vanligt att företagen står under en ständig affärsutveckling för att öka konkurrensen på marknaden.

Ledande begrepp

Ämnen som mål, vision, taktik, strategi samt en analys på den aktiva utvecklingsfasen ingår alla i en affärsutveckling En tydlig strategi bygger på att företaget har en genomförbar affärsidé. Denna visar bland annat vilken målgrupp som företaget riktar sig till samt hur kundernas behov ska uppfyllas så bra som möjligt. Det är även viktigt att ha en plan om hur företaget ska organiseras samt inte vika sig för sina konkurrenter som är i samma bransch. Analysen leder till att man finner lösningar på problemen och på så sätt skapar utveckling.

Ett flertal människor som jobbar för att få ett ledande företag.

Affärsutvecklingen kan antingen omfatta hela företaget eller vara mer projektinriktat och optimera utvecklingsprocesser som är av mindre karaktär. Det främsta syftet med affärsutveckling är att man ska kunna skapa ett problemfritt samt kontinuerligt flöde i själva utvecklingsprocessen. Det finns de företag som erbjuder hjälp till andra företag angående deras affärsutveckling.