Fakta & Tips

Vi ger dig Fakta & Tips på denna sidan

På arbetsförmedlingens senaste prognos så ser vi en positiv trend med minskad arbetslöshet den närmsta tiden. Kolla in listan på vilka yrke som det behövs folk till.

 

1. Teknikyrken

Det behövs både högskoleingenjörer och civilingenjörer med lite längre utbildning. Populärast är ingenjörer inom bygg- och anläggning, elkraft, elektronik och maskinteknik.

2. Datayrken

På fem och tio års sikt väntas tillgången på arbetskraft bli otillräcklig inom både teknik- och datayrken. Det finns flera vägar in i it-branschen, både via ingenjörsutbildningar och datavetenskapliga utbildningar som finns på flera orter i Sverige. Till de mest efterfrågade yrkena hör programmerare och systemerare.

3. Hälso- och sjukvårdsyrken

Det råder redan brist på läkare, framför allt på specialistläkare. Situationen väntas bli förvärrad framöver på grund av stora pensionsavgångar och att gruppen äldre ökar. Behovet av sjuksköterskor med specialistutbildningar är också stort, till exempel barnmorskor,distriktssjuksköterskor och de som är vidareutbildade inom psykiatri.

4. Tandvårdsyrken

Tandläkare och tandhygienister är andra yrken att satsa på. Även i den här branschen väntas stora pensionsavgångar.

5. Byggyrken

Vid sidan om ingenjörer inom bygg- och anläggning kommer det även behövas många gymnasieutbildade inom branschen, till exempelbyggnadsplåtslagare, betongarbetare, VVS-montörer och anläggningsarbetare.

6. Kvalificerade yrkesarbetare

Inom tillverkningsindustrin tillhör kvalificerade yrkesarbetare en eftertraktad skara. Heta yrken är till exempel lastbilsmekaniker, verktygsmakare ochCNC-operatörer.

7. Lärare

När det gäller läraryrken blir det fortsatt brist påyrkeslärare inom gymnasieskolan, förskollärareoch specialpedagoger. De närmaste 5-10 åren kommer även grundskolelärare i årskurserna 1-6 att vara eftertraktade på grund av ökade elevkullar. I årskurserna 7-9 minskar antalet elever ytterligare några år för att därefter öka, vilket betyder att behovet av lärare också ökar.

Källa: Arbetsförmedlingen.