Ställningar med ett bra RSS fallskydd

Ställningar för fastighetsrenovering

Ställningar med ett bra RSS fallskydd är bland det första du bör tänka på, när det gäller renovering av en fastighet. Arbetar du på tak för du välja ett fallskydd som har lagom höjd och du bör komplettera med en bra säkerhetssele. Det kan även vara bra att tänka väderskydd och väderskyddstak som en del av säkerheten. Dessa kommer nämligen göra så att det är säkrare att arbeta uppe på ställningen vid olika väderomslag som vid regn eller snö.

Genom att kombinera ett högt säkerhetstänk när du utbildar dina anställda så kommer det skapa en säkrare arbetstagare redan från start. Utbildar du inom arbeten på hög höjd så är det viktigt att informera om riskerna som finns. Det krävs även att informationen om vilka skyldigheter som finns för den enskilde arbetstagaren når fram. Som exempelvis att finns det krav på säkerhetssele och hjälmkrav, så ska detta också rutinmässigt användas.

Väderskydd är viktigt när man utför någon form av renoveringsarbete. Beroende på det arbete som ska utföras så ger det även ett skydd mot yttre påverkan som vid måleriarbeten eller fasadrenovering med puts. Det är även bra att se till så att du har ett väderskyddstak på plats, för att hålla arbetarna men även fastigheten torr ifall arbetet berör ytskikt.

Fallskydd är också viktigt vid takarbeten, det är ett arbetsgivaransvar. En arbetsgivare ska se till att arbetarna är säkra från att falla när de arbetar på både tak och ställningen, men även att dem använder skyddssele och hjälm. Genom att kombinera en bra ställning och bra säkerhetstänk i övrigt så kan arbetet utföras på bästa sätt. Genom att det på samma sätt som på marken kan utföras mer systematiskt så kommer även arbetet på högre höjd underlättas av att säkerheten är satt i första rum.

Det finns flera olika typer av ställningar och idag är aluminiumställningar vanligast

Det finns många olika typer av byggnadsställningar som kan användas för olika ändamål. Det är viktigt att välja rätt typ av byggnadsställning för jobbet och att se till att den är rätt placerad för säkerheten. Du kan hitta allt du behöver på tobit.se, inklusive expertråd om vilken typ av byggnadsställning som är bäst för dina behov.

Det vanligaste förekommande ställningarna är:

  • Hantverkarställning
  • Rullställning
  • Ramställning
  • Aluminiumställning
  • Modulställning 

Tillbehören du kan behöva till din renovering:

  • Fallskydd
  • Väderskydd
  • Ställningstrailer
  • Väderskyddstak