Överlåtelsebesiktning och entreprenadbesiktning i Stockholm, Västerås, och Eskilstuna

Överlåtelsebesiktning vid försäljning av villa

De flesta människor tänker på en husbesiktning som mer av en engångshändelse. En byggnad eller fastighet inspekteras tillika besiktigas och om den uppfyller kraven anses villabesiktningen vara slutförd. I viss mån gäller detta, som när exempelvis en slutbesiktning eller en garantibesiktning av ett nybyggt hus behöver utföras. Då är det väldigt viktigt att ägarbytet blir rätt utfört och att fastigheten överlåtes i ett bra skick. Du som framtida ny fastighetsägare eller den överlåtare får en tydlig bild över hur fastighetens skick är och det är lättare att nå en överenskommelse. Står du i planerna om att byta arbetsort och letar nytt jobb på ny ort och ska sälja ditt hus, villa eller lägenhet, då kan det vara läge att utföra en besiktning av boendet först.

När du letar efter ett nytt hem är det viktigt att inspektera fastigheten väldigt noggrant, vilket oftast görs med en överlåtelsebesiktning. En överlåtelsebesiktning är en villabesiktning eller en husbesiktning som kan hjälpa dig att bedöma fastighetens skick och tillämpas när du ska besiktiga ditt hus eller din villa. På så sätt ökar även möjligheten att identifiera eventuella problem. Det skapar i sig ett tryggare köp eller försäljning, genom vetskapen om att fastigheten är i gott skick. Det ger dig sinnesfrid och hjälpa dig att fatta ett välgrundat beslut om huruvida du ska köpa eller inte. Du slipper därigenom även större överraskningar.

Om det finns några dolda problem med fastigheten kommer de troligtvis att identifieras under besiktningen, vilket kan spara pengar i det långa loppet. Om du står som köpare så kan du då enkelt identifiera om nödvändiga reparationer behöver utföras. Finns det problem med en fastighet så bör dessa åtgärdas före köpet. Men det kan även vara ett förhandlingsläge där du kan förhandla fram ett lägre pris, eller besluta om du kan göra reparationerna själv. Behövs det utföras större reparationer så har du tid att budgetera för dessa innan du slutför köpet.

Skillnaden mellan överlåtelsebesiktning och slutbesiktning

När man utför en besiktning är det viktigt att ha en uppsättning specifika kriterier för att bedöma det objekt eller den miljö som inspekteras eller besiktigas. Dessa kriterier kan baseras på säkerhet, trygghet, komfort eller andra relevanta faktorer och parametrar. Det är viktigt att notera att alla husbesiktningar inte är lika. Den typ av besiktning som utförs kommer ofta att diktera vilken detaljnivå som krävs. En överlåtelsebesiktning kan till exempel vanligtvis mycket mindre detaljerad än en slutbesiktning.

Detta beror på att en överlåtelsebesiktning huvudsakligen utförs för att se till att objektet i fråga uppfyller relevanta säkerhets- och skyddsföreskrifter, medan en slutbesiktning utförs för att se till att objektet uppfyller alla krav, både lagstadgade och estetiska.

Behöver du utföra en Entreprenadbesiktning i Stockholm eller kanske en husbesiktning, villabesiktning, slutbesiktning eller överlåtelsebesiktning i Västerås, Stockholm eller Eskilstuna, då kan du söka mer information om vilken typ du bör välja för ditt ändamål, du kan få mer inspiration om detta hos exempelvis Besiktningsbyrån i Mälardalen.