Kurser och utbildningar inom entreprenadjuridk

Utbildningar inom entreprenadjuridik

När det kommer till olika utbildningar inom detta området för entreprenadjuridik som följer AB 04 och ABT 06. Då är det bra att veta om utbildningssamordnaren även kan utbilda inom BAM, Bättre Arbetsmiljöutbildning, Bas-P och Bas-U och andra tänkbara utbildningar som följer regelverket. Det kan även vara bra att det vid rena specificerade kurser och utbildningar kan sammanställas på ett begripligt sätt. Genom att informationen utgår ifrån en standard men även kan belysa exempel som gäller för ditt specifika företag. På så kommer hela lärandet befästa större del av kunskaperna och på så sätt kan det senare ske med mer kompletterande kurser eller mer avancerade kompletterande utbildningar inom samtliga ämnen eller entreprenadjuridiken. Att kunna utbilda både grundläggande och på djupet när det kommer till exempelvis inom EBR, Elsäkerhetsanvisningarna (ESA) kan vara avgörande för kursdeltagarnas framtida säkerhet vid arbete inom el. Dessa föreskrifter omfattar hur skötsel av och säkert arbete på, eller i anslutning till elektriska anläggningar är både ett krav att vidta som åtgärd för att försäkra så att ingen arbetstagare utsätts för ohälsa eller olycksfall.

Utbildningar som hjälper till att förhindra både små och större olyckor vid Arbete på väg

Att förhindra olyckor är även ett krav vid APV, Arbete på väg där det gäller för arbetstagaren att veta hur denne ska skylta upp och när det krävs olika typer av extra barriärskydd som ex TMA fordon (Truck Mounted Attenuator) som är ett fordon som i vissa fall behöver placeras ut för att skydda arbetarna. Dessa har du säkert sett vid större vägarbeten och tanken med dessa är att TMA fordonet ska ta upp den farliga påkörningens fulla kraft så arbetet kan ske säkrare. Detta tillsammans med sänkt hastighet kring ett vägarbete är avgörande för personal som reparerar och underhåller vägnätet. Målet med alla utbildningar inom säkerhet är att reducera skador i så stor utsträckning som möjligt.

Ergonomi och kunskaper i ställningsarbete som skapar ett längre arbetsliv

En arbetare som i sin yrkesroll har många lyft, måste gå en Säkra lyft kurs, på så sätt förhindras det olika förslitningsskador och kursdeltagaren lär sig hanteralyftutrustning rätt. Detta kan vara direkt avgörande för ett långt arbetsliv och idag finns det regler för hur och vad du få lyfta, samt på vilket sätt. När en arbetstagare ska utföra arbeten på ställning är det av vikt att ha utfört en Ställningsutbildning först. Du kan få råd och tips över vad du och ditt företag behöver för utbildningar och i vilken ordning dessa ska utföras. I vissa fall så förenklar det men minst baskunskaper i regelverket men att hitta rätt gällande regel eller instruktion kräver vana ögon.