Hur används AMA inom byggprojekt

Hur används AMA inom byggprojekt

Inom byggnadsteknik används många olika styrdokument exempelvis AMA, som står för Allmän Material- och Arbetsbeskrivning. Detta är ett underlag och referensverk som används för upprättande av beskrivningar, utförande av arbeten och består av tusentals beskrivningar när det kommer till olika lösningar, utförande samt materialval. AMA är i sig själv inte ett generellt hänvisnings dokument. Utan det finns olika AMA dokument som exempelvis AMA EL, AMA VVS och Kyla eller AMA Anläggning. Det räcker oftast med att i den tekniska beskrivningen ange kod och rubrik för den specifika AMA texten och överliggande koder som ska agera föreskrift. Du kan ersätta, ändra och lägga till egen text till en kod, om du tydligt anger detta men då gäller företrädesregeln.

Med AMA ökar du som projektör, entreprenör eller besiktningsman, tydligheten i dina projekt och även den totala kvaliteten. På utbildningsföretaget FA Kurs finner du kurser inom området där exempelvis AMA EL 19 används för beskrivningar i el- och teletekniska projekt. Kunskaperna från denna kurs möjliggör att du själv kan skapa underlag och referensmaterial för upprättning vid det efterkommande arbetet på arbetsplatsen. 
När det kommer till VVS- och kyltekniska arbeten så finns kursen AMA VVS & Kyla 19 för att skapa vidare tekniska beskrivningar inom området. För mer generella anläggningsarbeten kan du använda dig av referensverket AMA Beskrivningsteknik för att förbättra och utveckla dina tekniska beskrivningar så du underlättar och skapar en bra kommunikation mellan beställare och utförare.