Webbaserad Hjärt lungräddnings utbildning med Hjärtstartare

HLR webbkurser med Hjärtstartare

Det går att utbilda sig på webben inom exempelvis Vuxen-HLR. På ca 3 effektiva timmar lär du dig det du behöver om Hjärt- lungräddning och hur du ska använda en hjärtstartare även kallat defibrillator.

Du kommer lära dig hur du hanterar ett akut luftvägsstopp. Du kommer även få kunskaperna i Första Hjälpen, även kallad L-ABC, Livsfarligt läge, Andning, Blödning, psykisk Chock-Cirkulationssvikt.

Du lär dig även hur du ska agera vid akuta sjukdomstillstånd och sjukdomsfall. Dessa räknas in som de akuta åtgärderna som behöver utföras innan sjukvårdspersonal anländer.

Skillnaden på onlinekurs inom HLR och HLR kurs på plats

När det kommer till utbildning så är det som med all träning det gäller att den blir av. Att utbilda sig online inom HLR med Hjärtstartare är därför ett väldigt bra komplement till HLR instruktörsledda utbildningar på plats i lektionslokal eller ute på arbetsplatsen.

Detta är även ett smidigt sätt så att alla anställda ska kunna delta, vid exempelvis barnledighet eller sjukskrivningar så att den anställda vid mån av tid kan utföra sin utbildning enligt företagets rutiner.

Momenten som utbildningen går igenom täcker de grundläggande kunskapskraven och det går att använda som en repetitionsutbildning om den anställde tidigare utfört en utbildning på plats men även som en komplett utbildning där alla praktiska moment går att utföra framför datorn. Detta ger även deltagaren möjligheten att kunna repetera direkt efter, pausa och använda alla fördelar som kommer med en onlineutbildning.

Hjärtstartare eller defibrillator är det någon skillnad

En hjärtstartare är egentligen en defibrillator, som man lite kort kan beskriva som ett EKG som läser av om hjärtfrekvensen har tappat den normala rytmen. För att en hjärtstartare ska ge en elektrisk stöt så krävs nämligen detta, på så sätt kan hjärtat defibrilleras och det elektriska kaoset som uppstått i hjärtat kan i bästa fall hävas. Hjärtat kan således inte startas ifrån ett helt avstannat läge utan det betyder egentligen att den får en impuls att hamna i rätt hjärtrytm genom att slå ut ineffektiva elektriska impulser.