Entreprenadsbesiktning och statusbesiktning i Stockholm

Boka en föreläsning inom takplåt och fasad

Behöver ditt företag lära sig mer om tak och fasad, så kan ni beställa en föreläsning eller gå skräddarsydd utbildning som är anpassad efter era behov. Det kan även röra sig om en mer standardiserad AMA utbildning och då finns det en enorm kunskap kring ämnet. Oavsett om du är arbetsledare/chef, projektledare/byggledare, plåtslagare eller är arkitekt så finns det en kurs som håller hög kvalitet.

Behovet av att besiktiga plåttaket eller fasaden

Ett plåttak kräver lite annan typ av omvårdnad än andra tak och det kan vara bra att se över sitt tak med jämna mellanrum. Det kan ibland behövas en så kallad statusbesiktning av plåtarbetet eller en mer komplett takbesiktning. Det kan ibland även behövas en entreprenadbesiktning så att du kan säkerhetsställa dig om att arbetet, som företaget betalar för, är utfört på rätt sätt och enligt gällande regler.

Roslagens plåtkonsult är experter och har mer än 250 års samlade erfarenheter i ämnet. Deras experter kan allt om plåt oavsett ålder eller den historiska statusen på din byggnad. Det spelar således inte någon roll om byggnadens plåttak är flera hundra år gammalt eller om det är byggd med den senaste och modernaste tekniken.

Söker du en fasadkonsult som kan utföra en entreprenadsbesiktning av ditt tak eller bara behöver besiktiga och granska din entreprenörs arbete så taket fortsätter att hålla och se bra ut även i framtiden. På så sätt kommer du kunna få alla tips och råd av kunniga experter, om hur du bör underhålla och med vilken regelbundenhet som du behöver beställa in arbetet på hela entreprenaden.

Passa på att lära dig mer om hur plåttak kan användas på fastigheter och de fördelar som detta ger designmässigt. Det kan vara av fördel att lära företagets plåtslagare om hur man bäst utför arbetet så det kan hålla långt mycket längre.