Utbildning inom arbetsrätt

RiVe Juridiska Byrå är en specialistbyrå i arbetsrätt och deras jurister är specialister med inriktning på enskilda yrkesbranscher. De företräder privatpersoner, företag och myndigheter med sin expertis i arbetsrätt och unika branschkännedom. Förutom att hjälpa till vid förhandlingar och omorganisation i diverse företag så erbjuder RiVe utbildning inom arbetsrätt. Som Sveriges största arbetsrättsbyrå så kan man med säkerhet säga att dem kan arbetsrätt.

Deras utbildningen fokuserar på viktiga aspekter av arbetsrätten och ger grundläggande arbetsrätt. Efter utbildningen kommer du att besitta kunskap inom arbetsrätt och tillhörande lagar. Du kommer ha erfarenhet och kunskap kring hur man minskar risken för hur du undviker eventuella konflikter som arbetsgivare som i slutändan kan kosta företag dyrt. Ett arbete inom arbetsrätt kan innebära tillämpning av de regler och överenskommelserna som står skrivet i LAS. Lagen om anställningsskydd (LAS) är en av de mest centrala lagarna inom arbetsrätt och lagen innehåller diverse regler vad gällande anställnings, uppsägningstid och hur saker och ting sker vid eventuell uppsägning. Syftet med lagen är att skydda anställda från eventuella tvister och har även som syfte att arbetsrelation ska vara god och på en säker grund.

Skulle anställningsförhållandet avslutas genom antingen uppsägning eller avskedning så har du som arbetstagare vissa rättigheter. Vid uppsägning av avtalet kommer anställningsavtalet inte att sägas upp omedelbart utan kommer att ske inom en viss tidsperiod, den så kallade uppsägningstiden. Under denna period har anställda rätt till lön och andra möjliga förmåner. Vid avskedning blir du tvungen att avgå omedelbart utan uppsägningstid. Avskedande kan endast göras i händelse av allvarlig dålig hantering eller liknande situationer.