Utmaningar inom arbetsrätten

Att lyckas med förhandlingar mellan arbetsgivare och arbetstagare är inte alltid enkelt. Det handlar om att tänka på mycket och det gäller att ha rätten på sin sida. Det vill säga att man håller sig inom det rättsliga för vad man får göra och inte göra. Genom specialisthjälp kan man snabbt och smidigt lösa rekrytering.

Arbetsrätt

Arbetsrätt handlar om de regler som behandlar arbetsförhållanden, särskilt i relation mellan arbetstagare och arbetsgivare. Det kan delas upp i två huvudområden individuellt arbetsrätt och kollektiv arbetsrätt. Individuell arbetsrätt handlar om frågor som rör sig om den enskilda anställningsförhållandet. Kollektiv arbetsrätt rör de frågor kring kollektivavtal samt arbetstagare och arbetsgivare organisationer. Några av dem vanligaste individuella arbetsrätten kan röra sig om arbetsmiljölagar, semesterlagar och arbetstidslagar.

Rive Juridisk Byrå är en av Sveriges största arbetsrättsbyrå och är experter inom diverse problem inom arbetsrätten. Där arbetar jurister med expertis inom arbetsrätt, det kan bland annat hjälpa till med att flytta hundratals anställda men också kring anställnigsförhållanden. Byrån arbetar främst inom tre områden. Dessa är förhandsbedömning av ärendet, arbetsrättslig förhandling och arbetsrättslig processrätt.