Utveckling av Grupp och Ledare, UGL

Utvecklas som gruppmedlem och ledare i gruppen

Utbildningen UGL, Utveckling av Grupp och Ledare, går igenom flera olika kompetenser som är viktiga att ha i en grupp. Under utbildningen får ni träna på beslutsfattning och problemlösning i grupp där allas kompetenser uppmärksammas och tas vara på. Gruppen består av medlemmar som du inte känner sedan tidigare vilket ger dig ett verklighetstroget scenario att lära dig hantera konflikter och kommunikation som en ledare i gruppen. Du får även lära dig om hur man borde hantera feedback, vilka metoder som fungerar under ett ledarskap och vilken påverkan det gör på gruppen som helhet.

UGL för alla!

UGL är en ledarskapsutbildning  som  passar chefer, personer i ledarpositioner och medarbetare som vill ta sitt ledande och grupparbete till en ny nivå. För att skapa välmående grupper så gäller det att utbilda alla medlemmar, oavsett ansvar, så att alla är på samma sida. Finns det oroligheter eller missnöje bland medarbetarna så är det bättre att veta hur man bäst för fram det i en diskussion och löser det så att det inte förgiftar arbetet i gruppen på en längre sikt. Ett av det viktigaste i en välmående grupp är en god personkemi mellan medarbetarna som man måste vara rädd om.

Hur genomför man UGL?

UGL, Utveckling av Grupp och Ledare, utförs på plats med utbildade handledare som är UGL-certifierade och har genomgått ett flertal andra kommunikations-utbildningar. Detta ger en bra grund i materialet som presenteras och kunskapen från handledarna blir mer nyanserad. Under 5-dagar får du möjlighet att träna på de olika momenten i utbildningen, totalt 48 timmars. Gruppen som du blir en del av fungerar som en plats för dig att lära dig konkreta verktyg och modeller som går att applicera på vardagen. Din grupp består av 8 – 12 personer som kommer att vara dina medarbetare och ledare under utbildningen.

Leave a Reply