Aktiv Skola – Socialt Entreprenörskap

Aktiv Skola

Barnen är vår framtid och en oerhört viktig resurs. Därför är det viktigt att skola, som är en så stor del av barns liv, fungerar som den ska.
Aktiv Skola i Örebro är en stiftelse som arbetar just med att få skolan att bli så bra som den har potential att bli. Som vi kan se i Sverige idag finns det brister i vår skola, klasserna blir större, läraryrket tappar status, ohälsa, droger och mobbning förekommer alltför ofta. Dessutom styrs skolans kvalitet mycket utifrån kommunens ekonomi vilket innebär att elever från olika kommuner inte får samma kvalitet på sin utbildning.

Aktiv Skolas arbete gör skillnad

För att hjälpa skolor engagerar sig Aktiv Skola i att sprida kunskap och utbildningsmaterial till skolor runtom i landet. Med hjälp av deras experter kan de ta fram den bästa kunskapen för att ge lärare, föräldrar och framförallt elever den hjälp de behöver. Ämnen de hanterar och utbildar inom är till exempel mobbning, ohälsa, droger och de har även ett handlingsprogram där de driver en rad teser för att förbättra skolan. Dessa lägger vikt vid punkter som brister i skolan, som läxhjälp under skoltimmarna, fler speciallärare, färre elever i varje klass och att förstatliga undervisningen för att få bort de brister som kommer av kommuners varierande ekonomi.

Via länken kan ni även följa nyheter om Stiftelsen Aktiv Skola

Leave a Reply