Henrik Kvick bloggar om sina företag

Henrik har nu skapat en blogg om dessa företag samt sitt liv som entreprenör och företagsman. Trottholmen AB är en kapitalförvaltare och ett ägarbolag vars syfte är att skapa uthålligt aktieägarvärde. I dagsläget är Trottholmen en stor aktieägare i tre olika börsnoterade innehav, samtliga har en tydlig strategi och inriktning med en fortsatt stor utvecklingspotential. Henrik Kvick är utbildad civilingenjör i Industriell Ekonomi från Linköpings Tekniska Högskola. Trottholmen AB har sin bakgrund i Henriks entreprenörskap och investeringshistorik som startade 2004 i och med grundandet av NetJobs Group AB som noterades oktober 2006 på Nasdaq OMX First North.

Trottholmen och Henrik Kvick är också öppna för nya inköp inom olika bolag och branscher med internationella expansionsmöjligheter och stor utvecklingspotential. De viktigaste egenskaperna i arbetet är engagemang, sunt förnuft, resultatfokus och tydlig kostnadsmedvetenhet. Genom ett långt och aktivt ägande ska Trottholmen bidra till en god vidareutveckling av de olika innehaven och ge värde för alla bolagens olika aktieägare. T

Leave a Reply