Skriva CV

Var tydlig i ditt CV

När du ska söka jobb är det viktigt att du har ett tydligt CV där du visar dina kunskaper samt erfarenheter. Många gånger kompletteras CV:t med ett personligt brev där du beskriver hur du är som person genom att framhäva dina bästa sidor.Det är viktigt att göra båda dessa dokument tydliga så att mottagaren får en klar bild om vem du är som person. Det kan vara svårt att analysera sig själv objektivt och se de positiva egenskaperna. Ett CV stärker ditt självförtroende och visar hur bra du faktiskt är.

Struktur och anpassning

Det finns flera olika sätt att strukturera samt utforma ett CV på. Det viktigaste är att mottagaren ska förstå och enkelt hitta i ditt CV. Dessutom ska du anpassa ditt CV efter det arbete du söker men du kan ändå ha ett grunddokument som du sedan kan ändra på efterhand. De tre vanligaste formaten på CV är kronologiskt, funktionellt samt kombinerat.

Kronologiskt CV

De flesta använder sig av ett så kallat kronologiskt CV. I ett kronologiskt CV skriver du ner dina erfarenheter samt kunskaper under sammanfattade rubriker som utbildningar, yrkeserfarenheter, språkkunskaper, övriga kunskaper etc. Det arbete eller den utbildning som senast avslutat ska skrivas högst upp. Genom att skriva sitt CV på detta sätt får mottagaren en tydlig bild av vad du har åstadkommit under de senaste åren, vilket kan vara både bra och dåligt. En nackdel är att luckorna blir tydliga.

Funktionellt CV

Ett funktionellt CV visar dina färdigheter inom både yrkeslivet och övriga erfarenheter. Dina färdigheter grupperar du i teman och detta CV är gynnsamt ifall du söker arbete inom nya yrkesområden. Detta CV ger en utökad bild av dina erfarenheter men ger inte en lika tydlig bild som ett kronologiskt CV. Några teman eller rubriker kan vara Profil, målsättning, marknad, försäljning, konstruktion, inköp etc.

Kombinerat CV

I ett kombinerat CV sammanställer man funktionellt samt kronologiskt CV. På den första sidan kan man beskriva sina färdigheter, kompetenser samt mål och de på de övriga sidorna kan du beskriva ditt liv i kronologisk ordning under ett antal rubriker. Arbetsgivaren uppskattar även om du infogar en bild på dig själv i dokumentet.

En man vid en dator.

 

Exempel på CV

Namn, personnummer, adress, mobilnummer, hemnummer, e-postadress.

Yrkesmål

Beskriv här vilka mål du har med det arbete som du söker och framhäv dig själv och dina kunskaper.

Utbildning

Här skriver du de utbildningar som du har gått i en kronologisk ordning med den utbildning som du senast avslutat överst. Beskriv vilken nivå utbildningen var på, på vilken skola, i vilken stad, vad den gick ut på, hur lång den var samt under vilken tid den varade.

Anställningar

Här beskriver du dina anställningar i en kronologisk ordning med den senaste anställningen överst. Förklara vad anställningen innebar, vart den var, dina arbetsuppgifter samt under vilken tid anställningen varade.

Språk

Här skriver du vilka språk som du behärskar och på vilken nivå.

Datorkunskaper

Här beskriver du vilka datorkunskaper du har samt vilka datorprogram som du behärskar.

Körkort

Här skriver du ifall du har körkort och i så fall vilken typ av körkort.

Övriga meriter

Ifall du har varit med i en förening eller liknande. Någonting som du tycker är relevant.

Referenser

Välj gärna två till tre stycken referenser som du vet kommer tala bra om dig.

Personligt brev

  1. Det är skillnad på CV och ett personligt brev. CV;n är en presentation av din utbildning och ditt yrkesliv, i det personliga brevet ska du skräddarsy en presentation till arbetsgivaren. Du ska inte skriva för personliga saker i CV;et utan skriv det i det personliga brevet istället, däremot kan du lyfta fram meriter från CV:et i det personliga brevet som är relevant för det jobb du söker
  2. En vanlig miss är att använda samma brev till alla jobb du söker. Anpassa breven till just det jobbet du söker. Förklara varför du vill ha det jobbet och varför du kan vara en resurs för dem på arbetsplatsen. Tänk när du skriver om du själv skulle vilja anställa dig? Var förberedd och läs på om tjänsten och arbetsgivaren för att skriva så bra personligt brev som möjligt
  3. Något som kan vara svårt är att sälja sig själv, men det är exakt det du gör i brevet. Skriv en punktlista över alla kunskaper och erfarenheter du har, ställ gärna frågor i din omgivning om vad som är bra med just dig. Välj sedan ut relevanta saker som har med tjänsten att göra. Tänk på att saker i privatlivet kan komma till användning i jobbet, ett exempel är datorkunskaper eller språkkunskaper
  4. Undvik att krångla till saker. Tänk på att arbetsgivaren är en människa han med, var koncis och använd inte branschord eller jargonger som är lätt att missuppfatta. Ta inte upp hela ditt liv och berättelser som inte är relevanta för jobbet. Undvik att prata om negativa saker som har hänt, du ska sälja dig och vara en medarbetare. Din ålder och civilstatus är inte viktiga att ta upp, tänk på att inte vara för hurtig. Var professionell.
  5. Inledningen ska fånga den som läser. Du ska fånga upp läsarens intresse så undvik att vara långvarig. Förklara vilket jobb du söker och varför du passar för just det jobbet. Risken om det är för lång inledningen är att man tröttna läsa, arbetsgivaren har många brev att gå igenom så ta tillfället i akt och gör så personen fångas upp redan från början.
  6. De flesta skriver hela brev som löpande text. Det behövs inte göras. Inledningen kan gärna vara löpande text men du kan variera och använda dig av punktform. Du kan skriva i tabeller och ta upp relevant fakta. Det gör det lättare för den som läser att söka information.
  7. Istället för ”hej då” i slutet av brevet så avsluta med en uppmaning till handling. ”Jag ser fram emot att träffa er och få berätta mer om mig själv”, till exempel, är en indirekt uppmaning att kalla dig till intervju. Om det är en spontan ansökan, alltså där du inte sett en annons, bör du klargöra om det är du eller arbetsgivaren som förväntas följa upp. Till exempel ”jag ringer er om en vecka”. Eller ”hör av er om det låter intressant”.